Möt en rekryterare.

– Vi arbetar lokalt så vi har ofta redan en kännedom om bolaget.

De har arbetat tillsammans som rekryterare under många år och vet vad en lyckad rekrytering betyder, både för kunden och kandidaten. Carl och Göran är överens om vad som är viktigast i processen.

– Hela processen startar med ett möte med kunden där vår uppgift är att förstå vad de är ute efter, vad är det för profil de söker? Vad vill de med den här rekryteringen, vad är det de saknar? För oss handlar det om att vara pålästa och förberedda, sedan underlättar det att vi arbetar lokalt så vi har ofta redan en kännedom om bolaget. Vår roll är också att skapa en god och avslappnad stämning i möten med såväl kunder som kandidater.

Carl Otter

Carl Otter

Yrke/titel:
Rekryteringskonsult

Kollegorna om Calle:
En trygg, förtroendefull, professionell, lyhörd soldyrkare

Tio genomförda uppdrag:
Fabrikschef, HR-chef, Produktionschef, Produktionsledare, Trainee-kandidat, Säljare, Konstruktör, Controller, Redovisningsekonom, Marknadskoordinator

Bästa rekryteringstips:
Var noggrann med kravprofilen för tjänsten, det är den som ligger till grund för hela rekryteringsprocessen.

Därför älskar jag mitt jobb:
Intressanta kandidater, kunder och riktig bra arbetskamrater. Och att jag hela tiden utvecklas genom att följa med på kandidaternas och kundernas resor

Hör av dig:
Behöver du rekrytera? Kontakta Carl, 0705-98 73 80 eller carl.otter@speedgroup.se

Göran Karlsson

Göran Karlsson

Yrke/titel:
Rekryteringskonsult

Kollegorna om Göran:
En rådgivande, engagerad, jordnära, relationsbyggande fotbollsfantast

Tio genomförda uppdrag:
Ekonomichef, Koordinator, Designtekniker, Business Controller, Projektledare, Platschef, Produktionsledare, Product Manager, Underhållschef, VD

Bästa rekryteringstips:
Välj en partner du har fullt förtroende för, någon som representerar ditt företag på ett rättvist sätt.

Därför älskar jag mitt jobb:
Jag får möjlighet att vara delaktig i bolags utveckling och tillväxt genom att rekrytera rätt medarbetare.

Hör av dig:
Behöver du rekrytera? Kontakta Göran, 0705-98 73 81 eller goran.karlsson@speedgroup.se

Vill du prata rekrytering och inhyrning?

Funderar du och ditt företag på att rekrytera, eller kanske hyra in kompetens? Kontakta oss direkt, oavsett om det är aktuellt just nu eller senare, för ett förutsättningslöst möte.